Cedric werkte in een SAP-consultancy bedrijf op de HR afdeling. Hij stond in voor het aanwerven van kandidaten, employer branding en het welzijn van de werknemers. Door zijn werk kwam hij in contact met Marieken van The Dutch Club om hun expats bij te staan in het leren van de Nederlandse taal. Cedric zou het na de samenwerking met Marieken nooit meer anders doen. 

Waarom heb je Marieken ingeschakeld?

Er werkten bij ons in het bedrijf verschillende expats. We wilden deze medewerkers laten integreren in het bedrijf. Een belangrijke factor hierbij is de Nederlandse taal machtig zijn. Eén specifieke werknemer die ik ondersteunde was de Oekraïense Katya. Zij wou graag mondig worden op de werkvloer, maar zag het niet zitten om bij de georganiseerde lessen van de overheid aan te sluiten. Daar wordt in de Nederlandse lessen niet voldoende op het professionele leven gefocust en vraagt veel tijd en energie. 

We zochten dus naar een alternatief traject voor Katya, waarbij we bij Marieken van The Dutch Club zijn terechtgekomen. Marieken biedt duidelijke trajecten aan en denkt mee na over hoe je wilt groeien.

Heb je dit in het verleden nog gedaan voor andere werknemers? 

Ja, maar dit gebeurde altijd via de klassieke kanalen. Werknemers werden vaak al naar zulke trajecten van de overheid gestuurd om bijvoorbeeld hun Belgische nationaliteit te bekomen. Deze keer wilde ik het met Katya anders aanpakken. Ik voelde een groot verschil in manier van aanpak bij Marieken en zou het nooit meer anders doen.

Waarom is inzetten op Nederlands op de werkvloer zo belangrijk? 

Alle communicatie op de werkvloer gebeurde in het Nederlands. Wel paste iedereen zich aan hun gesprekspartner aan. Er werd dus ook Engels gesproken met Katya en andere expats die in het bedrijf werkten. Wel probeerden we de integratie op de werkvloer te bevorderen door het aanleren van het Nederlands. Afhankelijk van de sector is Nederlands ook belangrijk om bijvoorbeeld extern met klanten te communiceren en hebben de expats een bepaald niveau nodig om mee te kunnen.

Het is dus als expat om verschillende redenen zeer belangrijk om ook het Nederlands te beheersen. Daarbij is Nederlands kunnen spreken op professioneel vlak belangrijk om je boodschap goed te kunnen overbrengen en contact te kunnen leggen op het werk. Wanneer iemand zich zelfzeker genoeg voelt om Nederlands te spreken, heeft dit een positief effect op het werk zelf.

Hoe ben je in contact gekomen met Marieken? 

Ik ben sowieso iemand die altijd snuistert naar zulke dingen. Ik heb een berichtje op de Facebookpagina ‘HR Café’ geplaatst met mijn vraag naar alternatieve trajecten om Nederlands te leren. Marieken reageerde hier enthousiast op en ik ben The Dutch Club eens gaan opzoeken. Ik stuurde haar een berichtje en we plande een digitale kennismaking. Marieken legde haar manier van werken uit en we zijn onmiddellijk samen van start gegaan.

Wat is de meerwaarde van Marieken en haar lessen?

Marieken werkt in de 1-op-1 coachings heel gericht en persoonlijk toe naar wat haar studenten willen bereiken en waarom ze dit willen. Dit is een groot verschil tegenover de georganiseerde klassikale lessen van de overheid waarbij mensen onderverdeeld worden in niveaus en er niet wordt gekeken naar de persoonlijke doelen. 

Bij Marieken wordt er heel concreet gekeken naar deze doelen zoals bijvoorbeeld een presentatie geven op het werk, in contact komen met klanten die geen Engels spreken en integreren. Marieken voorziet telkens een traject op maat om deze doelen te kunnen behalen.

Zo oefende Marieken met Katya op een evaluatiegesprek dat ze met mij moest voeren. Toen Katya een presentatie moest geven in het Nederlands stond Marieken haar bij om steun te geven en haar te begeleiden, als een soort van back-up. Marieken was ondanks het weinige contact met mij gedurende het traject heel bereikbaar en gemoedelijk en engageerde zich waar ze kon.

Hoe stond Katya in het traject? 

Het was in het begin voor Katya zeer overweldigend en Nederlands spreken voelde aan als een drempel. Dankzij de gemoedelijke manier van aanpak van Marieken kwam er na een tijdje enorm veel vertrouwen. Marieken was zeer geduldig en begripvol met de drukke planning van Katya, waarbij er tijdens het traject soms een sessie werd verplaatst of geannuleerd. Het vertrouwen dat ze opbouwt is een groot compliment waard.

Welke effecten merkte je bij Katya? 

Ik wist dat Katya wel wat Nederlands kon, maar toch sprak ze dit weinig op kantoor. Ze voelde zich in het begin niet klaar om Nederlands te spreken, terwijl ze dat eigenlijk wel was. Ondanks dat we elkaar niet op een centrale locatie zagen, stond ik op geregelde tijdstippen met Marieken en Katya in contact om te horen hoe het traject verliep.

Dankzij het zelfvertrouwen dat ze opbouwde in de sessies met Marieken deed Katya via een collega mee in een Vlaams toneelstuk waar haar collega ook als regisseur werkte. Hij paste de tekst van Katya aan naar een combinatie van Nederlands en Engels. Marieken heeft Katya ook voorbereid en begeleid in haar rol. Met het traject van Marieken werkt ze dus volledig op maat van de persoon en wat er voor hen belangrijk is.

Ik raad The Dutch Club zeker aan bij bedrijven waar werknemers Nederlandse ondersteuning kunnen gebruiken. Een samenwerking met Marieken is altijd zeer fijn en verloopt vlot, zonder gedoe.

Wil jij ook graag de persoonlijke aanpak van Marieken tijdens haar coachingssessies? Neem dan contact op en we ontdekken samen de mogelijkheden.